Baiba Bremmere-Kalniņa

 

E-pasts: 

baiba@foodtastic.lv

Tālr. nr. 26273455

Darba vieta: SIA Foodtastic!
www.foodtastic.lv

 

Cita darba pieredze:
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" - Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte, uztura speciāliste"

Ģimenes studija, Bauska, uztura speciāliste (www.gimenesstudija.lv)

Pilsētas: 

 

Specializācijas: