Eksperimentāli izglītojošās programmas „Veselīga uztura paradumu veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem” izstrāde un īstenošana

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācija (LDUSA) piedalījās Rīgas domes Labklājības departamenta rīkotajā projektā „Eksperimentāli izglītojošās programmas „Veselīga uztura paradumu veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem” izstrāde un īstenošana”. Projektu realizēja LDUSA valdes locekles, sertificētas uztura speciālistes Anna Augule un Jeļena Pavlova (Zuboviča) kopā ar pedagogiem.

 

Projekta ietvaros tika izstrādāts:

1. izglītojošs materiāls (buklets) bērnu vecākiem par veselīga uztura paradumu veicināšanu ģimenē;

2. pedagoga metodiskā rokasgrāmata 12 nodarbībām bērniem vecumā 4-5 gadiem;

3. pasākuma scenārijs, kas paredzēts bērnu vecākiem par veselīga uztura paradumu veicināšanu ģimenē;

4. uzskates materiāli - telpiska uztura piramīda un uztura šķīvis atbilstoši vecuma grupai.

 

Kā arī tika veika programmas ieviešana 3 bērnu dārzos un programmas efektivitātes izvērtēšana.

 

Izglītojošā materiālā  ir iekļauta LDUSA uztura piramīda un sniegta informācija par katru produkta grupu; 10 ieteikumi veselīgu ēšanas paradumu ieviešanai ģimenē; veselīgu recepšu piemēri. Sadarbībā ar Latvijas Augļkopju Asociāciju un biedrību „Latvijas Dārznieks” ir iekļauts Latvijas augļu un dārzeņu sozanalitātes kalendārs, lai mudinātu vecākus palielināt vietējo augļu un dārzeņu patēriņu. Papildus iepriekš minētajam materiālā ir pieejama informācija, kas palīdzēs vecākiem novērtēt, vai bērna svars atbilst normai.

Uzskates materiāli tika veidoti sadarbībā ar mākslinieku Mārtiņu Kamaru.