Informācija par biedru naudu

Pēc valdes lēmuma paziņošanas asociācijas (Reģ.Nr. 40008146734)  kontā  (LV85UNLA0050014736143 ) jāiemaksā biedru nauda 20, 00 EUR (LDUSA valdes lēmums 29.12.2018. Līdz 2018.gadam ieskaitot,  biedru naudas maksājums ir 15,00 EUR)
 
Biedru nauda jāmaksā vienu reizi gadā. Ja biedrs nemaksā biedru naudu vairāk kā 6 mēnešus, tad valde ar savu lēmumu ir tiesīga izslēgt biedru no asociācijas.
 
Par atkārtotu iestāšanos asociācijā pēc biedra izslēgšanas, jāveic atkārtotās iestāšanās maksājums 20,00 EUR apmērā plus biedru naudas maksājums par konkrēto gadu.