LDUSA izglīto skolēnus par enerģijas dzērienu nelabvēlīgo ietekmi uz organismu