LDUSA nodrošina uztura nodarbības Stopiņu novadā

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu Asociācijas sertificēti uztura speciālisti 2017. gadā nodrošina nodarbības par veselīgu uzturu Stopiņu novada iedzīvotājiem Veselības veicināšas projekta “Stopiņu novada iedzīvotāju veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” NR.9.2.4.2/16/I/014" ietvaros.

 

Projekta ietvaros LDUSA uztura speciālistiem jānodrošina:

1. 2 nodarbību cikls senioriem Stopiņu novada Dienas centros 2 reizes gadā

2. 2 nodarbību cikls 4.-5. klašu skolēniem un nodarbības skolēnu vecākiem

3. 2 nodarbību cikls Stopiņu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 5-6 gadniekiem un nodarbības bērnu vecākiem

4. 2 nodarbību cikls iedzīvotājiem no trūcīgajām un maznodrošinātajām ģimenēm

 

Projekts notiek ar ESF finansiālu atbalstu.