Tālākizglītības semināri pirmsskolas izlītības darbiniekiem un lekcijas par veselīgu uzturu pimsskolas vecuma bērnu vecākiem

Rīgas domes Labklājības departamentā no 26. līdz 28. novembrim notika trešais tālākizglītības seminārs 20 akadēmisko stundu apjomā Rīgas pirmsskolas izlītības darbiniekiem par veselīga uztura paradumu veicināšanu. Semināra laikā pedagogi guva informāciju gan par uzturu, gan tika apmācīti darbam ar pedagoga metodisko rokasgrāmatu „Veselīga uztura paradumu veicināšana pirmsskolas vecuma bērniem”. Nodarbības vadīja metodiskā materiāla autores - pedagogs Aiga Auziņa un sertificētas uztura speciālistes un LDUSA valdes locekles Jeļena Pavlova un Anna Augule.

Papildus pedagogu apmācībai LDUSA no 2014. gada oktobra līdz 2014. gada 15. decembrim nodrošināja lekcijas par veselīgiem ēšanas paradumiem ģimenē Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecākiem. Vienas akadēmiskās stundas laikā vecāki tika iepazīstināti ar uztura piramīdu un produktiem, ko ikdienā bērnam vajadzētu uzņemt, lai nodrošinātu normālu augšanu un attīstību. Praktiskajā lekcijas daļā tika apskatīts dažādu produktu sastāvs, kā arī sāls un cukura daudzums tajos. Projektu realizēja LDUSA valdes locekles un sertificētas uztura speciālistes Jeļena Pavlova un Anna Augule.

Pavisam tika apmeklētas 14 pirmsskolas izglītības iestādes (PII):
1) Oktobrī - 42. PII, 80. PII, 224. PII, 232. PII, 162. PII
2) Novembrī - 135. PII "Liepziediņi", PII "Pūcīte", 49.PII, 275.PII "Austriņa", PII „Vadakstīte”, 273. PII, PII "Sprīdītis"
3)Decembrī - 242.PII; , PII "Kurzeme", 275. PII.

Semināri un lekcijas notika ar Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālu atbalstu.