Sertifikācija

Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 no 18.12.2012 par “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību”, kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība.pdf

No 2023.gada 1.janvāra sertifikācijas eksāmens norisinās klātienē. 

Sertifikācijas eksāmena datumi:

19.02.2024

21.05.2024

12.09.2024.

29.11.2024.

Svarīgi! Sertifikācijas eksāmens notiek, ja ir pieteikušies vismaz  2 pretendenti. Sertifikācijas komisijai ir tiesības mainīt eksāmena norises datumu, kā arī organizēt papildus eksāmenus par to informējot mēnesi iepriekš mājas lapā.

Papildus jāaizpilda elektroniskais pieteikums sertifikācijai: docs.google.com/forms/d/1-Le0Zu98kUys9Gs1ai-L9FMYCmshsHDytOe0qosAm0E/viewform

 

Dokumentus sertifikācijas eksāmenam jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena noteiktā datuma.

 

Dokumentiem jābūt apkopotā veidā un parakstītiem ar elektronisko parakstu.

Dokumentus jāiesniedz uz e-pastu – sertifikacija@ldusa.lv 

Ja rodas kādas neskaidrības, lūgums rakstīt komisijas sekretārei Gitai Ignacei: sertifikacija@ldusa.lv