Ētikas komiteja

LDUSA ētikas komiteja:

Lizete Puga – ētikas komitejas priekšsēdētājs – lizete.puga@gmail.com

Juta Golubova – ētikas komitejas sekretārs – jutagolubova@gmail.com

Nelda Karpenska – Allaža – ētikas komitejas loceklis

Svetlana Aleksejeva – ētikas komitejas loceklis

Gita Ignace – ētikas komitejas loceklis