Konfidencialitātes politika

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācijas konfidencialitātes politika

Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija (turpmāk tekstā LDUSA) veido savu biedru reģistru atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām. Visi reģistrācijas anketā norādītie dati tiek apkopoti biedru datu bāzē (turpmāk reģistrs).

Reģistrs ir pieejams LDUSA valdes locekļiem. Pārējiem LDUSA biedriem šī informācija nav pieejama citādi, kā tikai apkopotā veidā bez personīgās informācijas.
Dati no reģistra var tikt izmantoti, lai sazinātos ar jums, t.sk. nosūtot jums informāciju par LDUSA darbību, piedāvājumus piedalīties LDUSA organizētos pasākumos, informāciju par LDUSA partneriem un citu informāciju.

LDUSA var uzkrāt arī datus par jūsu piedalīšanos sanāksmēs un citos LDUSA organizētos pasākumos.
Jūsu dati no reģistra nevar tikt nodoti trešajām personām bez Jūsu piekrišanas.
Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par personām, kas pieprasījušas Jūsu datus un kādam nolūkam.

Apstiprināts ar valdes lēmumu 2009.gada 4.decembrī Valdes pārstāvji: Lolita Neimane, Inga Širina, Gundega Rudzīte, Anna Augule, Jeļena Zuboviča, Signe Rinkule.