Goda biedru nolikums

Goda biedru nolikums

1. LDUSA godabiedra nosaukuma piešķiršana ir cieņas un atzinības apliecinājums izcilākiem kolēģiem, kas sekmējuši uzturzinātnes un veselības aprūpes virzību, paaugstinājuši un pilnveidojuši Latvijas iedzīvotāju uztura kvalitāti.

2. Godabiedra kandidātu izvirza LDUSA asociācijas biedri, rakstot ieteikumu valdei.

3. Pēc ieteikuma saņemšanas kandidātu par LDUSA godabiedru, atklāti balsojot, ievēl LDUSA valde ar balsu vairākumu.

4. Godabiedra nosaukuma piešķiršana tiek paziņota LDUSA sēdes laikā.