Biedru anketa

Lai kļūtu par asociācijas biedru, kandidātam jāaizpilda biedra pieteikuma anketa zemāk norādītajā saitē. Biedru pieteikumi tiek izskatīti reizi mēnesī. Atbildes par biedra iekļaušanu asociācijā tiek nosūtītas uz kandidāta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.
Pēc apstiprinājuma saņemšanas, mēneša laikā biedram ir jāveic biedru naudas maksājums par konkrēto gadu. Maksājumi veicami tikai uz LDUSA kontu. Vairāk informācijas par biedru naudu sadaļā – informācija par biedru naudu.

Asociācijas rekvizīti:
Reģ.Nr.40008146734
Bankas konts: LV85UNLA0050014736143
Juridiskā adrese: Anniņmuižas bulvāris 26, Rīga, LV- 1067
E-pasta adrese: ldusa@ldusa.lv

Datu apstrāde un uzglabāšana tiek veikta atbilstoši LDUSA datu apstrādes un aizsardzības politikai, ievērojot aktuālo likumdošanu.

Biedra pieteikuma anketa:
https://forms.gle/Y6YupevGY1dzYVFD9