Par mums

logo

Kas ir LDUSA?

LDUSA ir Latvijas Diētas un Uztura Speciālistu asociācija, kas tika nodibināta 2009. gada 22. septembrī. Asociāciju nodibināja diētas ārste Lolita Neimane un Rīgas Stradiņa Universitātes Uztura akadēmiskās skolas studentes un absolventes. LDUSA kopsapulcē tika ievēlēts asociācijas valdes priekšsēdētājs – Lolita Neimane un asociācijas valdes locekļi – Inga Širina, Jeļena Zuboviča, Anna Augule, Gundega Rudzīte un Signe Rinkule.
Lai gan uzturam ir nozīmīga loma cilvēka veselībā, Latvijā, salīdzinot ar citām pasaules valstīm, uztura jautājumiem tiek pievērsta nepelnīti maza vērība. Tāpēc asociācijas uzdevums ir šajā jomā sniegt iedzīvotājiem pēc iespējas plašāku informāciju un pilnveidot esošo uztura speciālistu zināšanas.
Asociācijas galvenie mērķi ir:
  • izglītot Latvijas iedzīvotājus uztura jautājumos;
  • veikt sadarbību ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās;
  • veikt un veicināt uztura speciālistu specializāciju, kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
  • izdot savus informatīvus materiālus;
  • veicināt uztura speciālistu speciālizāciju, kvalifikācijas celšanu un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
  • citi, precīzi nedefinēti mērķi…
Šī brīža asociācijas galvenie īstermiņa mērķi:
  • uztura speciālista profesijas aizsardzība (tsk. likumdošana, reģistrācija, sertifikācija);
  • jaunu biedru piesaiste asociācijai;
  • sadarbības veidošana ar citām organizācijām (tsk. ārvalstu);
  • asociācijas struktūras un nolikumu sakārtošana