Iesniedzamie dokumenti

Resertifikācijai iesniedzamie dokumenti:

  1. Iesniegums

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-4.doc

  1. Resertifikācijas lapa – 2 kopijas

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-5.doc

16.-19. punktus aizpilda aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai pati ārstniecības persona, ja tā ir ārstniecības iestādes vadītājs vai īpašnieks. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm.
16. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu.
17. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar resertifikāciju (piemēram – “lūdzu resertificēt uztura speciālista specialitātē.”
18. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.

  1. Profesionālās darbības pārskats 

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/12/Profesionalas-darbibas-parskats.docx

Profesionālās darbības pārskatu ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs. Atbildes uz jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents -uztura speciālists, brīvā formā atbildot uz jautājumiem. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru sertifikāta derīguma termiņa laikā esošo un bijušo darba vietu.  Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.

  1. Tālākizglītības punktu apstiprinošo dokumentu kopijas

*Skatīt papildus profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu punktu aprēķins

Lejupielādēt failu: https://ldusa.lv/wp-content/uploads/2021/02/pielikums-7.doc

  1. Šobrīd spēkā esošā uztura speciālista sertifikāta kopija
  1. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu.Resertifikācijas pakalpojuma maksa 48.38 EUR (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim – maksājums jāveic uz LDUSAs kontu LV85UNLA0050014736143)