Kā kļūt par biedru?

LDUSA biedrības statūti nosaka, ka par biedru var kļūt jebkura Latvijas vai ārvalstu fiziska persona ar akadēmisku izglītību uzturzinātnē vai uztura speciālista, dietologa, diētas māsas profesiju vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot rakstisku pieteikumu.

Personas, kurām nav atbilstoša izglītība vai profesija, bet kuras vēlas kļūt par asociācijas biedru, var aizpildīt pieteikuma anketu, kuru izskatīs asociācijas valde un informēs par savu lēmumu.