Biedru privilēģijas

  • Biedrs saņem atlaides asociācijas rīkoto semināru apmeklējumiem;
  • Biedrs tiek informēts par asociācijas jaunumiem un notikumiem;
  • Biedram ir tiesības saņemt informāciju par asociācijas darbību;
  • Biedram ir tiesības piedalīties asociācijas pārvaldē un darbības uzlabošanā;
  • Biedriem ir tiesības piedalīties valsts mēroga pasākumos, kuros tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar asociācijas darbības sfēru.