Resertifikācija

Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 no 18.12.2012 par “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību”, kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība.pdf

 

Dokumentus resertifikācijai jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.

 

Dokumentus var iesniegt elektroniski, ja tie apkopoti un parakstīti ar elektronisko parakstu.

 

Ja rodas kādas neskaidrības, lūgums rakstīt komisijas sekretārei Gitai Ignacei: sertifikacija@ldusa.lv

 

Resertifikācija tiek atzīta, ja:

  1. Savlaicīgi ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
  2. Ir iegūti 150 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60%  tiešā saistībā ar uztura speciālista specialitāti
  3. Sertifikāta derīguma laikā uztura speciālista specialitātē ir strādāts vismaz 3 gadus
  4. Profesionālās darbības pārskats atbilst vērtēšanas kritērijiem