Literatūra eksāmenam

IETEICAMĀS LITERATŪRAS SARAKSTS

 1. Clinical Paediatric Dietetics, edited by Vanessa Shaw-Finelli, John Wiley & Sons, Incorporated, 2020. ProQuest Ebook Central;
 2. Raymond, J. L., In Raymond, J. L., In Morrow, K., & Mahan, L. K. (2021). Krause’s and Mahan’s food & the nutrition care process 
 3. Sport Nutrition An Introduction to Energy Production and Performance . Asker Jeukendrup, Michael Gleeson, 2019;
 4. B. Koletzko Pediatric nutrition in practice, 2nd edition, 2015
 5. Dienā ieteicamās enerģijas un uzturvielu vidējās devas. Veselības ministrija, 2017;
 6. Piemērots uzturs, plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā, — veselīga dzīves sākuma pamats, Meija L., Rezeberga D. Ieteikumi veselības aprūpes speciālistiem, 2017
 7. Ministru kabineta noteikumi Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”
 8. Ministru kabineta noteikumi Nr.172.  “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem”
 9. Laboratorijas testu interpretācijas rokasgrāmata ārstiem
 10. Klīnisko analīžu rokasgrāmata, izdevējs: E.Gulbja Laboratorija, 2018
 11. Uztura ieteikumi onkoloģijas pacientiem ārstēšanas laikā. L.Meija, D.Šantare, Evija Kreislere, 2018;
 12.  Klīniskās vadlīnijas:  SPKC kopējais reģistrētais klīnisko vadlīniju saraksts
 13. Gerds Herolds un līdzautori “Iekšķīgas slimības”, 2021
 14. Atļautās uzturvērtības norādes un tām piemērojamie nosacījumi, Regula Nr.1924/2006
 15. https://www.who.int/health-topics/nutrition#tab=tab_1
 16. www.espghan.org
 17. www.espen.org
 18. www.vm.gov.lv
 19. www.spkc.gov.lv
 20. www.nmpd.gov.lv
 21. www.cprguidelines.eu
 22. www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/nutrition
 23. www.pvd.gov.lv
 24. www.pennutrition.com
 25. https://easo.org/education/guidelines/