Loading Pasākumi

« Visi Pasākumi

 • This event has passed.

Sertifikācija 2021.gada 11.maijs

2021-05-11

Sertifikācija 2021.gada 11.maijs

Sertifikācijas  kārtība!

Sertifikācijas un resertifikācijas kārtība notiek atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 no 18.12.2012 par “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību”, kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī.

NB! Latvijas Ārstniecības Profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020.gada 5.aprīlī ir stājies spēkā “Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību” (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu ), kura 28.pantā noteikts, ka “Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš  vai apmācīttiesīgās ārstniecības personas apliecība tiek pagarināti par sešiem mēnešiem.” Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu/ apliecību (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem
2021. gadā sertifikācijas un resertifikācijas plānotie datumi: 08.02., 11.05., 25.08., 25.11.Sākuma laiks un vieta tiks precizēta 

Svarīgi! Sertifikācijas eksāmens notiek, ja ir pieteikušies vismaz  2 pretendenti. Sertifikācijas komisijai ir tiesības mainīt eksāmena norises datumu, kā arī organizēt papildus eksāmenus par to informējot mēnesi iepriekš mājas lapā.

Sertifikācijas pakalpojuma maksa 59,76 EUR (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim – maksājums jāveic uz LDUSAs kontu LV85UNLA0050014736143).
Papildus jāaizpilda elektroniskais pieteikums sertifikācijai: docs.google.com/forms/d/1-Le0Zu98kUys9Gs1ai-L9FMYCmshsHDytOe0qosAm0E/viewform
Dokumentus sertifikācijas eksāmenam jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena noteiktā datuma. Dokumentus resertifikācijai jāiesniedz ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām.Dokumenti jāiesniedz Olgai Ļubinai ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikācijas eksāmena noteiktā datuma.  Dokumentus var iesniegt elektroniski, ja tie tiek parakstīti ar elektronisko parakstu.  Ja rodas kādas neskaidrības, lūgums rakstīt komisijas sekretārei Olgai Ļubinai: sertifikacija@ldusa.lv
Nepieciešamie dokumenti sertifikācijai:
 1. Iesniegums
 2. Sertifikācijas lapa (2 eksemplāri)
 3. Izglītības dokumenta kopija par iegūto medicīnisko izglītību
 4. Izglītības dokumenta kopija par iegūto uztura speciālista kvalifikāciju
 5. Profesionālās darbības pārskats   (apstiprina iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem  jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents -uztura speciālists, brīvajā tekstā atbildot uz jautājumiem, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.
 6. Ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopija
 7. Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības)
 8. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu

09.06.2020 ir viektas izmaiņas MK noteikumos Nr.943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība”. Balsoties uz šim izmaiņām sertifikācijas komisija informē:

„Sertificējamā ārstniecības persona, kura nav nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, atkārtoti to var kārtot ne agrāk kā trīs mēnešus pēc minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas, uz sertifikāta iegūšanu pretendējot šo noteikumu III nodaļā minētajā kārtībā. Ja sertificējamā ārstniecības persona sertifikācijas eksāmenu nav nokārtojusi trīs reizes pēc kārtas, tad atkārtotu sertifikācijas eksāmenu var kārtot ne agrāk kā pēc gada.”

Papildus jautājumu gadījumā var sazināties ar sertifikācijas komisijas sekretāri Olgu Ļubinu- sertifikacija@ldusa.lv

Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sekojošus dokumentus  (var tikt iesniegti elektroniski, ja tiek parakstīti ar elektronisko parakstu):

 1. Iesniegumu
 2. Resertifikācijas lapa (2 eksemplāri)
 3. Profesionālās darbības apraksts (apstiprina iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents – uztura speciālists, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā.
 4. Tālākizglītības punktu apstiprinošo dokumentu kopijas
 5. Ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopija
 6. Šobrīd spēkā esošā uztura speciālista sertifikāta kopija
 7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu

Resertifikācija tiek atzīta, ja:

 1. Savlaicīgi ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
 2. Ir iegūti 150 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60%  tiešā saistībā ar uztura speciālista specialitāti
 3. Sertifikāta derīguma laikā uztura speciālista specialitātē ir strādāts vismaz 3 gadus
 4. Profesionālās darbības pārskats atbilst vērtēšanas kritērijiem

Resertifikācijas procesa maksa – 48.38 € (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim – maksājums jāveic uz LDUSAs kontu LV85UNLA0050014736143)

 

Vairāk informācijas

Datums:
2021-05-11